Implantace nitroočních čoček

Implantace monofokální čočky je pro jinak zdravé a aktivní lidi nezvratným handicapem.
 
Implantace nitrooční čočky je vhodná pro pacienty v tzv. presbyopickém věku, cca od 45 let výše. Dále také pro pacienty s vyšší refrakční vadou, u nichž není vhodná laserová operace. Vedle laserových zákroků na rohovce je v řadě případů vhodnější řešit refrakční vadu nitroočním zákrokem. Při něm se do oka implantuje umělá nitrooční čočka. Tento implantát buď nahrazuje stávající čočku lidskou, která se při zákroku extrahuje, nebo se do oka k lidské čočce přidává. Z tohoto pohledu mluvíme o umělých nitroočních čočkách afakických a nitroočních čočkách fakických.
 
 

 AFAKICKÉ NITROOČNÍ ČOČKY 

MULTIFOKÁLNÍ BIFOKÁLNÍ ČOČKA
2-ohnisková nitrooční čočka, umožňuje vidění po operaci do dálky i do blízka bez brýlí. Hlavní indikační skupinou pro implantaci multifokální nitrooční čočky jsou pacienti s presbyopii nebo i mladší klienti s vyšší refrakční vadou, především hypermetropii (dalekozrakostí). Presbyopie (vetchozrakost) je věkem podmíněná ztráta akomodace, která se projevuje ztrátou schopnosti číst do blízka bez brýlí. Začíná ve věku kolem 45 - 50 let a postupně se zhoršuje. Další vhodnou skupinou jsou lidé s vyšší hypermetropií, kteří nosí brýle do dálky i blízka s postupným zhoršováním vady během života. Tito lidé po operaci odkládají brýle jak na dálku, tak i do blízka.
 
BIFOKÁLNÍ TORICKÁ ČOČKA
2-ohnisková nitrooční čočka umožňuje vidění bez brýlí do dálky i do blízka u pacientů s vyšším předoperačním astigmatismem. U těchto pacientů by implantace klasické multifokální čočky závislost na brýlích neodstranila.
 
MULTIFOKÁLNÍ TRIFOKÁLNÍ ČOČKA
Nejrozšířenější typ víceohniskového implantátu v současné refrakční chirurgii na naší klinice. Umožňuje vidění bez brýlí na všechny vzdálenosti. Na rozdíl od bifokálních nitroočních čoček zajišťuje tento implantát lepší vidění na střední (pracovní) vzdálenost.
 
TRIFOKÁLNÍ TORICKÁ ČOČKA
Nový typ nitroočního implantátu, kombinace trifokální a torické nitrooční čočky. Umožňuje vidění bez brýlí do blízka, střední (pracovní) vzdálenosti, do dálky a koriguje vyšší astigmatismus.
 
 
 
monofokální asférická čočka se žlutým filtrem  16.000 Kč
monofokální torická čočka  19.000 Kč
multifokální bifokální čočka  24.000 Kč
multifokální bifokální torická čočka  30.000 Kč
multifokální trifokální čočka  29.000 Kč
multifokální trifokální torická čočka  35.000 Kč
konzultace 1.500 Kč
 TECHNICKÁ REVOLUCE V OPERACÍCH NITROOČNÍ ČOČKY
FEMTOFAKO LENSX A NAVIGAČNÍ SYSTÉM VERION

 

 

 FEMTOFAKO LENSX 

Zcela novou, špičkovou operační techniku při operacích šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser Alcon® LenSx®. Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu, jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE.
 

Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel. Je nahrazen laserovým paprskem řízeným počítačem.
 
Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Laser umožňuje provedení vstupního řezu, otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky.
 
Je- li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu. Tato metoda zaručuje daleko větší komfort pro pacienta.
 
 
Přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě.
 
Femtosekundový laser Alcon® LenSx® poskytuje dokonalou přesnost, bezpečnost a rychlejší návrat zrakových funkcí. Operace je přísně individualizovaná na míru každému oku.
 
Oční klinika Horní Počernice je referenčním centrem společnosti Alcon® pro technologii LenSx®.
 
 

Mezi klienty naší kliniky, kteří podstoupili implantaci nitrooční čočky a zároveň využili laserem asistovanou operaci Femto FAKO LenSx patří i herec a moderátor Pavel Trávníček.
 
 Laserem asistovanou operaci  FEMTOFAKO femtosekundový laserem Alcon® LenSx® využilo na naší klinice již vice než 800 klientů, nejvíce v ČR! 
 
Dosavadní zkušenosti potvrzují výhody tohoto špičkového přístroje - větší bezpečnost, přesnost a šetrnost nitroočního zákroku. FEMTOFAKO se tak stává nedílnou součástí moderní operace lidské čočky. 
 
 

 VERION – zobrazovací navigační systém 

Pro větší přesnost operačního refrakčního výsledku u pacientů s kataraktou, nebo refrakční nitrooční operací.

Optimalizace plánování a průběhu vlastní operace pro každého pacienta individuálně.

Zobrazení – keratometrie ( zakřivení rohovky), pupilometrie (měření velikosti zornice), detekce sklerálních cév, limbu rohovky, zornice a duhovky

Plánování – vzorec pro kalkulaci IOL, umístění incisí, centrace IOL a označení osy rotace torické IOL pro každého pacienta

Navigace – centrace IOL, zobrazení os, umístění incisí, počítá s cyklotorzí. Projekce údajů do operačního mikroskopu a femtosekundového laserového systému LenSx

Výsledek – optimální umístění incisí, eliminace indukovaného astigmatismu u pacientů po operaci čiré nebo zkalené čočky, optimalizace efektivní polohy nitrooční IOL, především torické IOL.

 
 

 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ (KONZULTACE) 

·         podrobná edukace pacienta o výhodách a úskalích multifokální čočky
·         vyšetření objektivní refrakce na autorefraktometru
·         vyšetření keratometrie
·         vyšetření subjektivní refrakce
·         vyšetření předního segmentu
·         fundoskopie
·         vyšetření sítnice včetně OCT
·         vyšetření na IOL masteru včetně kalkulace čočky ( vyšetření délky bulbu )
 

Před operací očí se provádí s každým pacientem vstupní konzultace. Zde proběhne kompletní vyšetření zrakové ostrosti a zrakových funkcí. Přesně se určí oční vada. Operatér seznámí pacienta se vším, co operace obnáší, a zodpoví veškeré jeho dotazy. Operatér také konzultuje s pacientem důvody podstoupení zákroku a očekávání výsledku. Pokud bude pacient tedy na operaci vhodný, domluví se na termínu samotné operace a dostane recept na kapky, které si bude do termínu operace kapat.

 

 JAK SE PŘIPRAVIT NA OPERACI 

Implantace nitrooční čočky je operace, která se provádí ambulantně. Operace se provádí zpravidla 2 dny po sobě, operace každého oka trvá přibližně 20 minut. Před operací se provádí nakapání kapek pro znecitlivění očí. Pacient nesmí pět dní před zákrokem nosit kontaktní čočky. Ženy nesmí být na operaci nalíčené. Doporučuje se zajistit si doprovod na zpáteční cestu. Je také důležité přinést si tmavé brýle (oko je bezprostředně po operaci náchylnější na světlo). Pacient musí do operace kapat kapky, které dostane na vstupní konzultaci.
 

 PO OPERACI 

Pacient již druhý den po operaci vidí, nijak ho tedy operace dále neomezuje. Ve večerních hodinách mohou v prvních měsících po operaci pacienta oslňovat pouliční lampy a protijedoucí auta. Pacient by se měl vyvarovat sportům, u nichž hrozí přímý zásah do oka, ať už náčiním nebo spoluhráčem. Po dobu 3 týdnu nesmí do sauny a bazénu z důvodu možné následné infekce. Ženy by se ze stejného důvodu 5 dní po operaci neměly líčit.

 

Facebook

YouTube