Laserová operace šedého zákalu

Jedná se o zcela novou, špičkovou operační techniku šedého zákalu, či refrakčních nitroočních operacích.

Nejmodernější způsob operace šedého zákalu na světě. Technika Femtofako  přístrojem LenSx Alcon. Naše klinika zakoupila počátkem letošního roku zcela novou technologii usnadňující operace šedého zákalu. V současné době jsme odoperovali touto technikou, nářezu rohovky a nářezu čočky  pomocí femtosekundového laseru ,  nejvíce pacientů v České republice. Tato technika má nesporné výhody v tom,  že se nepoužívají skalpely, otevření oka je velice šetrné, dochází k menším otřesům sítnice a sklivce a tím je i sítnice a celé oko a všechny jeho systémy více chráněno a výrazně se snižují risk faktory techniky operací šedého zákalu. Zásadní výhodu má tato technika u pacientů s vyšší myopií a u pacientů s onemocněním sítnice, či s cukrovkou, kde se tímto zlepšuje pooperační stabilita sítnice a předchází se otoku sítnice, kterému se bohužel v některých případech nevyhneme. Tato technika má velkou budoucnost a ochraňuje pacienty jak při refrakčních operacích s výměnou čočky, tak pacienty při operacích šedého zákalu.

 
Mezi klienty naší kliniky, kteří podstoupili implantaci nitrooční čočky a zároveň využili laserem asistovanou operaci Femto FAKO LenSx patří i herec a moderátor Pavel Trávníček.
 
 Laserem asistovanou operaci  FEMTOFAKO femtosekundový laserem Alcon® LenSx® využilo na naší klinice již vice než 800 klientů, nejvíce v ČR! 
 
Dosavadní zkušenosti potvrzují výhody tohoto špičkového přístroje - větší bezpečnost, přesnost a šetrnost nitroočního zákroku. FEMTOFAKO se tak stává nedílnou součástí moderní operace lidské čočky. 

Alcon LenSx

 

Alcon LenSx

 

 VERION – zobrazovací navigační systém 

Pro větší přesnost operačního refrakčního výsledku u pacientů s kataraktou, nebo refrakční nitrooční operací.

Optimalizace plánování a průběhu vlastní operace pro každého pacienta individuálně.

Zobrazení – keratometrie ( zakřivení rohovky), pupilometrie (měření velikosti zornice), detekce sklerálních cév, limbu rohovky, zornice a duhovky

Plánování – vzorec pro kalkulaci IOL, umístění incisí, centrace IOL a označení osy rotace torické IOL pro každého pacienta

Navigace – centrace IOL, zobrazení os, umístění incisí, počítá s cyklotorzí. Projekce údajů do operačního mikroskopu a femtosekundového laserového systému LenSx

Výsledek – optimální umístění incisí, eliminace indukovaného astigmatismu u pacientů po operaci čiré nebo zkalené čočky, optimalizace efektivní polohy nitrooční IOL, především torické IOL.

Facebook

YouTube