Laserové operace očí

Oční klinika Horní Počernice je v současné době nejlépe vybavenou oční klinikou v ČR s nejzkušenějšími lékaři v oboru refrakční chirurgie s nejvyšším uznáním v zahraničí.
 
 

 10 DŮVODŮ, PROČ SVĚŘIT SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM 

 1.  Nejmodernější přístrojové vybavení a technologie od špičkových výrobců.

 2.  Největší zkušenosti s operacemi femtosekundovým laserem v Evropě.

 3.  Nejnižší ceny za refrakční laserové operace a implantace nitroočních čoček

 4.  Garance bezplatné reoperace.

 5.  Možnost úhrady operace na splátky.

 6.  Největší počet odlaserovaných pacientů na femtosekundovém laseru.

 7.  Součástí ceny laserové operace jsou všechna vyšetření (Wavefront, Pentacam HR, atd.)

 8.  Řešení pro každého – operujeme pacienty krátkozraké, dalekozraké, vetchozraké...

 9.  Vysoká kvalita péče, splňujeme normu ISO 9001:2008

10. Ideální dostupnost MHD, vlakem i autem (ke klinice patří velké parkoviště).

 

 

 PRO KOHO JE OPERACE OČÍ VHODNÁ? 
 
 1. VĚKOVÉ HRANICE 
Laserová operace očí nebo také refrakční operace je vhodná zejména pro klienty ve věku od 18 do 45 let. Dřívější provedení operace má význam pouze v ojedinělých případech, nedoporučuje se hlavně z důvodu dalšího možného vývinu oční vady.
 
 2. DRUH OČNÍ VADY 
V dnešní době se dá laserovou operací na femtosekundovém laseru řešit téměř každá oční vada. Nejčasteji však operaci podstupují pacienti s tzv. krátkozrakostí. Na našich laserech běžně operujeme také astigmatismus a dalekozrakost.
 
 3. USTÁLENÁ OČNÍ VADA 
Laserová operace se provádí alespoň jeden rok po ustálení oční vady. Platí to zejména pro mladší zájemce.
 
 

 ŘEŠENÍ PRO KLIENTY NEVHODNÉ K LASEROVÉ OPERACI 

FAKICKÉ NITROOČNÍ ČOČKY jsou řešení pro klienty jenž nemohou podstoupit laserovou operaci z důvodu příliš tenké rohovky, nebo vysokého počtu doptrií (10 a více).

Fakicka nitrooční čočka je vložena mezi duhovku a čočku vlastní, nenaruší tak akomodaci oka. Je vhodná u vysoké myopie, kdy nelze operaci provést laserem z důvodu tenké rohovky. Zároveň lze použít tuto čočku i vněkterých případech dalekozrakosti (hypermetropie). Čočka tělu vlastní se při operaci nevyndává.
 
ZADNĚKOMOROVÁ FAKICKÁ ČOČKA ICL
Tato čočka je při operaci umístěna mezi duhovku a vlastní čočku, do zadní komory oka. Slouží ke korekci vyšších refrakčních vad, především krátkozrakosti astigmatismu.
 
PŘEDNĚKOMOROVÁ FAKICKÁ ČOČKA
Čočka je umístěna mezi rohovku a duhovku, do přední komory oka. Zde je buď uchycena na duhovku (iris claw čočky) nebo speciálními haptiky fi xována v komorovém úhlu.
 
 
 
 

 TYPY LASEROVÝCH OPERACÍ 

V současné době oční klinika vzhledem k největším zkušenostem v oblasti refrakční chirurgie nabízí pouze dva druhy refrakčních laserových operací na rohovce a to z toho důvodu, že tyto dvě techniky považujeme za nejvhodnější, nejpřesnější a nejbezpečnější.
 
 

 1.  Laserová operace metodou  RELEX SMILE 

rezervace konzultace | 2v1 konzlutace a operace v jeden den | ceník

 

Operace technologií ReLEx SMILE (3D operace bez lamely) je první skutečně bezpečnou oční operací, vhodnou již od 18 roku života, při které vám nehrozí návrat dioptrií, suchého oko, ani komplikace s flapem.

 Zásadní výhody ReLEx SMILE: 

 1.  Operace typu ReLEx smile je v rukou zkušeného operatéra nejkratším a nejrychlejším typem operace s velice rychlým nástupem zrakové ostrosti (do 2 hodin po výkonu). Samotná operace je méně bolestivá a i v pooperačním období není bolest prakticky vnímána pro minimální řez na povrchu rohovky.

 2.  Oproti technologiím typu PRK (LASEK, EpiLASIK, No Touch) nedochází ke ztrátě Bowmanovy membrány, jejíž odstranění způsobuje nestabilitu, suché oko a sníženou citlivost rohovky.

 3.  Oproti technologiím typu LASIK, Femto LASIK nehrozí komplikace s flapem, který nikdy po operaci s rohovkou nesrůstá. Při vyšších dioptriích u EXCIMEROVÝCH technologií výrazně stoupá použitá energie a může dojít k poškození endotelu, v sousedním Německu jsou tyto typy operací nad 6 dioptrií nedoporučovány!

 

 Jak ReLEx SMILE pracuje: 

ReLEx smile je zcela nová revoluční technologie od firmy Zeiss, kdy se pomocí femtosekundového laseru VisuMax odstraní dioptrie přímo ve středu rohovky, aniž by se na povrchu oka vytvářela lamela. Použitím této technologie není narušena stabilita a pevnost rohovky, nedochází k návratu dioptrií, nevzniká syndrom suchého oka a není narušena inervace (zásobování nervovými vlákny) rohovky.

Femtosekundový laser VisuMax při použití metody ReLEx SMILE pracuje zcela bez narušení povrchových struktur oka na principu stereotaktického souřadnicového systému a vytváří v trojrozměrněm prostoru (ve stromatu rohovky) řez, kterým ohraničuje (vytváří) čočku, čočka je následně operatérem odpreparována pomocí úzkého tunelového řezu o šířce 3-4mm (obvykle pod horním víčkem. Tento řez je vytvořen rovněž laserem. Vytvořená čočka je následně vytažena z rohovkové hmoty. Úbytkem části rohovkové tkáně z jejího optického středu (z osy vidění) dojde k většímu, či menšímu ztenčení a oploštění rohovky, které má za následek požadovanou změnu optické mohutnosti oka.

MUDr. Richard Havránek o laserové operaci ReLEx SMILE

V březnu 2014 byl proveden upgrade software laseru, nově provedená úprava vzorce použité energie, času a rozložení bodu zásadně zlepšuje pooperační návrat zrakové ostrosti již na druhý den po zákroku.

 Metodou ReLEx SMILE není možné odstranění dioptrií u dalekozrakých pacientů (plusové dioptrie), metodou volby je v tomto případě operace Femto LASIK, která umožňujě odstranění dioptrií u dalekozrakých pacientů. 

 

 

 2.  Laserová operace metedou  Femto LASIK 

rezervace konzultace | 2v1 konzlutace a operace v jeden den | ceník

Jedná se o metodu, která byla do zavedení nové technologie ReLEx SMILE nejvíce využívanou metodou, (jinde též nazývána  jako Femto Lasik Premium nebo NeoLASIK HD).
 
 
 
V současné době nabízíme 2 varianty metody Femto LASIK:
 
  • Femto LASIK Standard
  • Femto LASIK Plus
 
Obě varianty zahrnují individuální korekci s wavefront analýzou, liší se však délkou pooperační záruky. Varianta Femto LASIK Standard nabízí 2 roky záruky na případnou dokorekci, varianta Femto LASIK Plus nabízí doživotní záruku
 

Pomocí femtosekundového laseru vytváříme lamelu o tloušťce 90-110 mikrometrů. Zároveň používáme k diagnostice vady metodiku vyšetření aberací vyšších řádů Wavescan,toto vyšetření provádíme u každého pacienta. Použití je nutné před každou refrakční laserovou operací, neboť nám určí aberace vyšších řádů, které jsou významné asi u 15% populace a v některých případech jejich opomenutí může způsobit horší operační výsledek než jsme předpokládali.V první polovině zákroku je pomocí femtosekundového laseru vytvořena tenká lamela na povrchu rohovky obou očí. V druhé části je pak lamela nadzvednuta a excimerový laser upraví zakřivení rohovky. Po výplachu oka je lamela přiložena na původní místo. Jedná se o metodu, která je v současné době v rozvinutých zemích nejrozšířenější a obecně uznávaná, ale dnes již překonána technikou ReLEx SMILE. Operaci provádíme na obou typech laserů (VisuMax – MEL80  Zeiss, Visex), jedná se o kombinované lasery, kdy jedna hlava je femtosekundová a druhá excimerová.

 

Po operaci asi 3-4 hodiny přetrvává zamlžené vidění a bolestivost očí, které pak spontánně ustoupí. Po zákroku pacient odchází domů a na druhý den je nutná kontrola na našem pracovišti. Při kontrole je pak pacient obeznámen s dalšími termíny kontrol a dávkováním kapek – zpravidla do 5 týdnů po operaci. Po operaci není v průběhu minimálně 14 dní dovoleno dotýkání očí, u žen líčení očí, plavání v bazénu nebo přírodních koupalištích a na první týden je potřebné omezení těžší fyzické námahy (těžší břemena). Celková délka zákroku na obou očích je cca. 20 minut. Zákrok je nebolestivý.

 

 

 OPERACE TYPU PRK, LASEK, Epi-LASIK 

Na naší klinice metodu typu PRK, LASEK či Epi-LASIK provádíme především v případě operace PTK (fototerapeutická keratektomie), která se využívá z léčebných důvodů při povrchových defektech Bowmanovy membrány.

Operace metodou PRK, LASEK, Epi-LASIK  je finančně méně nákladná, ale její zásadní nevýhodou je snesení povrchových vrstev rohovky, které jsou nejvíce inervovány a po operaci tak hrozí výrazně vyšší riziko suchého oka, prodlužuje se doba hojení a rovněž je zde vyšší riziko infekce. Vždy musíte počítat s dobou nejméně 3 dnů, než se rohovka sama překryje novým epitelem.

Bohužel některé oční kliniky v České republice v současné době nabízejí především již zastaralé metody a pokud se jedná o novější (ReLEx SMILE, Femto LASIK), ceny jsou neadekvátně vysoké, né-li přemrštěné.

Doporučujeme se před výběrem oční kliniky důkladně informovat o laserových metodách, které daná klinika nabízí a za jaké ceny.

 
 
 

 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ (KONZULTACE) 

 1.  Provádí se vyšetření na autokeratorefraktometru společně s tonometrií.Při tomto vyšetření Vám technik pomocí nejmodernějšího přístroje změří zakřivení rohovkyobjektivní refrakci a nitrooční tlak. Vyšetření trvá několik sekund.

 2.  Na Pentacamu HR technik proměří hloubku přední komory oka, tloušťku rohovky a všechny parametry zakřivení.

 3.  Pomocí Wavefront analýzy Vám technik změří aberace vyšších řádů, které se mohou ve výjimečných případech uplatňovat v přenosu obrazu na sítnici. Jedná se o tzv. aberace vyšších řádů.

 4.  Oční vyšetření lékařem, jedná se o standardní oční vyšetření s určením subjektivní zrakové ostrosti, vyšetřením předního segmentu na štěrbinové lampě a vyšetření očního pozadí.

 5.  Anamnéza pacienta - zde nás zajímá především pracovní a hobby anamnéza, včetně zjištění eventuálních onemocnění pacienta.

 6.  Rozkapání očí při vyšetření není nutné, protože u většiny mladých klientů je zornice dosti široká a bez obtíží je vidět na oční pozadí. 

Rozkapávat kvůli určení dioptrií je chybou, protože cykloplegická lomivost oka je zcela nefyziologický  stav a nikdy se v životě, bez použití léků nemůže vyskytnout, používá se nejčastěji u dětí k zjištění absolutní refrakce, kterou potřebujeme znát při léčbě šilhání.
 
 

 - předoperační vyšetření netrvá obvykle déle, než 30 minut 

 - před konzultací je nutné minimálně na 3 dny vynechat nošení kontaktních čoček 

 -  ženy by se před samotnou konzultací měly vyvarovat líčení 

 - připravte si předem otázky na ošetřujícího lékaře 

 

 

 REKONVALESCENCE 

 Pooperační rekonvalescence našich klientů u metody ReLEx SMILE i metody Femto LASIK je podobná a často již po třech hodinách po výkonu můžete sledovat televizi, řídit auto. Přesto po operaci doporučujeme odvoz blízkou osobou a nutnou kontrolu druhý den po zákroku. Po dobu 14ti dnů mohou být potíže, jako je světloplachost, pálení, řezání v očích, mírné problémy při četní na blízko, dokud nedojde k adaptaci řasnatého tělíska odpovědného za akomodaci a může být několik prvních dní pociťován diskomfort při práci s PC. 90% pacientů však tyto funkce zvládne první den po operaci.

Facebook

YouTube