3D laserová operace ReLEx smile

ReLEx smile je zcela nová revoluční technologie od firmy Zeiss, kdy se pomocí femtosekundového laseru VisuMax odstraní dioptrie přímo ve středu rohovky, aniž by se na povrchu oka vytvářela lamela. Použitím této technologie není narušena stabilita a pevnost rohovky, nedochází k návratu dioptrií, nevzniká syndrom suchého oka a není narušena inervace (zásobování nervovými vlákny) rohovky.

Femtosekundový laser VisuMax při použití metody ReLEx Smile pracuje zcela bez narušení povrchových struktur oka na principu stereotaktického souřadnicového systému a vytváří v trojrozměrněm prostoru (ve stromatu rohovky) řez, kterým ohraničuje (vytváří) čočku, čočka je následně operatérem odpreparována pomocí úzkého tunelového řezu o šířce 3-4mm (obvykle pod horním víčkem. Tento řez je vytvořen rovněž laserem. Vytvořená čočka je následně vytažena z rohovkové hmoty. Úbytkem části rohovkové tkáně z jejího optického středu (z osy vidění) dojde k většímu, či menšímu ztenčení a oploštění rohovky, které má za následek požadovanou změnu optické mohutnosti oka.

V březnu 2014 byl proveden upgrade software laseru, nově provedená úprava vzorce použité energie, času a rozložení bodu zásadně zlepšuje pooperační návrat zrakové ostrosti již na druhý den po zákroku.

 

Metodou ReLEx smile není možné odstranění dioptrií u dalekozrakých pacientů (plusové dioptrie)

Před konzultací k laserovým zákrokům je nutné minimálně na 3 dny vynechat nošení kontaktních čoček.

 

Pokud je pacient na tento výkon vhodný, před operací musí na min. 3 dny vynechat nošení kontaktních čoček a s doprovodem (u žen i po odlíčení) absolvuje samotnou operaci. Operace probíhá v lokálním – kapkovém znecitlivění, zpravidla na obou očích v jeden den. Celková délka zákroku na oku nepřesahuje 3 minuty a zákrok je nebolestivý.

Po operaci asi 3-4 hodiny přetrvává zamlžené vidění a bolestivost očí, které pak postupně spontánně ustoupí. Po zákroku pacient odchází domů a na druhý den je nutná kontrola na našem pracovišti. Při kontrole je pak pacient obeznámen s dalšími termíny kontrol a dávkováním kapek – zpravidla do 5 týdnů po operaci. Po operaci není v průběhu minimálně 14 dní dovoleno dotýkání očí, u žen líčení očí, plavání v bazénu nebo přírodních koupalištích a na první týden je potřebné omezení těžší fyzické námahy (těžší břemena).

 

 

Skutečný záznam z 3D laserové operace ReLEx smile (operatér MUDr. Richard Havránek).

Zákrok je nebolestivý a velice rychlý.

Více o laserové metodě ReLEx Smile se dozvíte na stránkách www.relexsmile.cz

Facebook

YouTube