Laserové operace

 

V současné době oční klinika vzhledem k největším zkušenostem v oblasti refrakční chirurgie nabízí pouze dva druhy refrakčních laserových operací na rohovce a to z toho důvodu, že tyto dvě techniky považujeme za nejvhodnější, nejpřesnější a nejbezpečnější.

Techniky

1. Operace femtosekundovým laserem bez vytváření lamely (ReLEx smile)

tzv. ReLEx smile technika, kdy laser pomocí stereotaktické navigace vytvoří čočku uvnitř rohovky a to v oblastech kde je rohovka nejméně vyživována a nervově zásobena. Poté operatér drobným řezem, který rovněž připraví laser, čočku odpreparuje a vyjme. Očekávaným výsledkem této operace je úprava korekce. Výhody této operace jsou nepochybné a jsou to především: nevytváří se flap a odpadají veškeré komplikace s touto technikou, nezasahuje se do povrchových vrstev rohovky a nepřerušují se tímto volná nervová zakončení a tím po operaci nedochází ke snížení citlivosti rohovky (hypestezii) z toho důvodu a v závislosti na skutečnosti, že zůstanou neporušeny povrchové části rohovky nedochází ani k světloplachosti, zvýšenému slzení  a pocitu suchého oka, který je u všech jiných technik prakticky vždy popisován a přináší našim pacientům potíže, zvláště pak ve vyšším věku a ve stáří, kdy slz fyziologicky ubývá. Omezení této techniky je bohužel v síle dioptrií, kdy tuto operaci lze provést teprve u vady vyšší než je 2 dioptrie. Tuto techniku nelze použít u hypermetropie (dalekozrakosti).

V březnu 2014 byl proveden upgrade software laseru, nově provedená úprava vzorce použité energie, času a rozložení bodu zásadně zlepšuje pooperační návrat zrakové ostrosti již na druhý den po zákroku.

 

2. Operace LASIK s použitím femtosekundového laseru

Z ostatních technik používáme pouze metodu femtolasik, kdy pomocí femtosekundového laseru vytváříme lamelu o tloušťce 90-110 mikrometrů. Zároveň používáme k diagnostice vady metodiku vyšetření aberací vyšších řádů Wavescan,toto vyšetření provádíme u každého pacienta. Použití je nutné před každou refrakční laserovou operací, neboť nám určí aberace vyšších řádů, které jsou významné asi u 15% populace a v některých případech jejich opomenutí může způsobit horší operační výsledek než jsme předpokládali. Po odpreparování a odklopení lamely provede excimer laser odpaření dioptrií. Jedná se o metodu, která je v současné době v rozvinutých zemích nejrozšířenější a obecně uznávaná, ale dnes již překonána technikou ReLEx smile. Operaci provádíme na obou typech laserů (VisuMax –MEL80  Zeiss, Visex), jedná se o kombinované lasery, kdy jedna hlava je femtosekundová a druhá excimerová.

Facebook

YouTube