LASEROVÉ OPERACE OD 7.000Kč / oko

 
 
 PRK  - operace na povrchu rohovky se snesením epitelu

V pooperačním období po PRK je nutná:

 1.    epitalizace
 2.    opětovné vytvoření pseudomembrány, která nemůže být dokonalá
 3.    opětovné prorůstání inervace, která je nedostatečná
Pooperační období je dlouhé, trvá týdny, je bolestivé, hrozí riziko infekce, riziko zjizvení a návrat dioptrií.
Hodnotíme operaci metodou PRK jako zastaralou a nevhodnou. Nikoliv však zakázanou.
U všech dalších modifikací metody PRK, jako je Epi-LASIK, LASEK, No-Touch, je princip hojení stejný.
 
 
 LASIK, FemtoLASIK  - operace s lamelou

 

Jestliže si jednou zvolíte metodu LASIK (FemtoLASIK), již nikdy nelze provést metodu ReLEx SMILE. Lamela totiž s rohovkou nikdy nesroste, a proto již nikdy nelze operovat ve stromatu rohovky bez narušení povrchu oka. Povrch oka zůstane vždy bez přirostlé lamely!!! 

• Je zachována Bowmanova membrána, ale je přeťata inervace v hloubce lamely.
• Stabilita výsledku je nízká a dochází k návratu dioptrií.
• I když korigujeme všemi aberometry a provádíme sofistikovanou ablaci, výsledek nepřináší výhody a ztrácí smysl z důvodu nestability rohovky.
• Po přetnutí se inervace neúplně obnovuje pro nekorespondenci nervových vláken ve stromatu a na lamele.

 POZOR: Lamela s rohovkou nikdy nesrůstá a je jen na stroma přiložena, může se i lehkým zásahem do oka posunout! 

shrnutí flapu prorůstání epitelu a natržení lamely

 

 

ReLEx SMILE - nejšetrnější operace bez lamely 
 3.000 operací se 100% stabilitou a bez suchého oka 

Pro klientelu mezi 18. a 45. rokem života v dioptrickém rozmezí -1 až -10 dioptrií, včetně astigmatismu je metodou volby operace typu ReLEx SMILE. To znamená, že povinností každého lékaře je o této operaci poučit a to pravdivě.

Nezaznamenali jsme do této doby jedinou dokorekci z důvodu nestability oka. Prakticky se nesetkáváme se syndromem suchého oka a subjektivní i objektivní refrakce je v čase stabilní, nebo je udáváno i zlepšení. To jen potvrzuje dokonalost technologie, která svojí vysokou pooperační stabilitou umožňuje dokonalé využití odstranění refrakční vady ve všech reflexech a zrakových funkcích. Tímto dochází ke zlepšení koordinace s centrální nervovou soustavou a zásadně zlepšuje možnosti, výkon a kvalitu života našich klientů.

Vzhledem k tomu, že ostatní metody nejsou stabilní a v některých případech je nutná i dokorekce, pooperační anizometropie a anizeikonie, která způsobuje menší či větší krátkodobou pooperační amblyopii pro jejíž překonání je nutná stabilita výsledků,  považujeme ostatní metody ve srovnání s technologií ReLEx SMILE za překonané.

Vysvětlení: Po operaci krátkozrakosti, nebo astigmatismu dochází ke změně velikosti obrazu v obrazové rovině (na sítnici) tento jev se fyzikálně nazývá anizeikonie (různé velikosti obrazu téhož předmětu v obrazové rovině).

Anizometropie je různá lomivost optických systémů přenášejících obraz, který dopadá do ohniska. To znamená, že k přenosu obrazu z předmětové roviny používáme různé optické systémy. Výsledkem je vždy věrné zobrazení s předmětové do obrazové roviny.

Stálé kolísání optického systému ve smyslu anizometropie a anizeikonie působí stejné obtíže jako přehazování brýlí, výměna brýlí za čočky, eventuálně osmotické změny vnitřního prostředí oka (všechny stavy kdy dochází ke kolísání a změnám optického systému).

Krátkodobá pooperační amblyopie, či amblyopie při změně refrakční pomůcky (brýle, čočky, jiné přenosy obrazu – dalekohledy, periskopy, noční vidění, frekvenční modulace, Fourierovy transformace), vyžadují nový proces přepojení reflexních oblouků za použití jiných neuronů a drah jdoucích ze sítnice do CNS (centrální nervová soustava), rychlost a dokonalost těchto mechanizmů a schopnost adaptace jednotlivce jsou základem úspěchu jakékoliv refrakční operace.

Nestabilita operačního výsledku je zbytečnou komplikací již tak velmi složitého adaptačního procesu. Z toho důvodu musíme opět upozornit na nevhodnost nabízení jiných variant refrakčních operací rohovky a nepravdivá tvrzení, že snad existují vhodnější způsoby operací těchto vad.

 
Z toho důvodu na naší klinice již 3 roky považujeme metodu ReLEx SMILE za metodu volby.
 
Technologie PRK, LASIK i FemtoLASIK vedou ke vzniku suchého oka a vyššímu výskytu pooperační nestability a přinášejí větší riziko komplikací.
 
 

Facebook

YouTube