LÉČBA ŠEDÉHO ZÁKALU

VIDĚNÍ DO DÁLKY NEBO DO BLÍZKA
monofokální asférická čočka -  hradí pojišťovna 
Jednoohnisková nitrooční čočka, která umožňuje kvalitní vidění bez brýlí na 1 vzdálenost, buď do dálky, nebo do blízka. Druhou vzdálenost je nutné korigovat brýlemi. Nejčastější indikační skupinou jsou pacienti s kataraktou. Tato čočka snižuje výskyt pooperačních aberací a umožňuje lepší vidění za horších světelných podmínek.
 
VIDĚNÍ DO DÁLKY NEBO DO BLÍZKA S UV FILTREM
monofokální asférická čočka se žlutým filtrem -  4.000 Kč 
Jednoohnisková nitrooční čočka se speciálním žlutým filtrem chrání sítnici před dopadem UV záření (vhodná u lidí s postižením sítnice nebo u pacientů s rodinným výskytem tohoto onemocnění)
 
VIDĚNÍ DO DÁLKY NEBO DO BLÍZKA + KOREKCE ASTIGMATISMU
monofokální torická čočka -  12.000 Kč 
Jednoohnisková čočka umožňující korekci vyššího astigmatismu.
 
VIDĚNÍ DO BLÍZKA I DO DÁLKY BEZ BRÝLÍ
multifokální bifokální čočka -  16.000 Kč 
2-ohnisková nitrooční čočka, umožňuje vidění po operaci do dálky i do blízka bez brýlí. Hlavní indikační skupinou pro implantaci multifokální nitrooční čočky jsou pacienti s presbyopii nebo i mladší klienti s vyšší refrakční vadou, především hypermetropii (dalekozrakostí). Presbyopie (vetchozrakost) je věkem podmíněná ztráta akomodace, která se projevuje ztrátou schopnosti číst do blízka bez brýlí. Začíná ve věku kolem 45 - 50 let a postupně se zhoršuje. Další vhodnou skupinou jsou lidé s vyšší hypermetropií, kteří nosí brýle do dálky i blízka s postupným zhoršováním vady během života. Tito lidé po operaci odkládají brýle jak na dálku, tak i do blízka.
 
VIDĚNÍ DO BLÍZKA I DO DÁLKY BEZ BRÝLÍ
+ KOREKCE ASTIGMATISMU                
multifokální bifokální torická čočka -  26.000 Kč 
2-ohnisková nitrooční čočka umožňuje vidění bez brýlí do dálky i do blízka u pacientů s vyšším předoperačním astigmatismem. U těchto pacientů by implantace klasické multifokální čočky závislost na brýlích neodstranila.
 
VIDĚNÍ BEZ BRÝLÍ NA VŠECHY VZDÁLENOSTI               
multifokální trifokální čočka -  22.000 Kč 
Nejrozšířenější typ víceohniskového implantátu v současné refrakční chirurgii na naší klinice. Umožňuje vidění bez brýlí na všechny vzdálenosti. Na rozdíl od bifokálních nitroočních čoček zajišťuje tento implantát lepší vidění na střední (pracovní) vzdálenost.
 
VIDĚNÍ BEZ BRÝLÍ NA VŠECHY VZDÁLENOSTI
+ KOREKCE ASTIGMATISMU           
multifokální trifokální torická čočka -  30.000 Kč
Nový typ nitroočního implantátu, kombinace trifokální a torické nitrooční čočky. Umožňuje vidění bez brýlí do blízka, střední (pracovní) vzdálenosti, do dálky a koriguje vyšší astigmatismus.
 
LENSX - LASEREM ASISTOVANÁ OEPRACE ŠEDÉHO ZÁKALU
cena mimo akce -  13.000 Kč / oko 
Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel. Je nahrazen laserovým paprskem řízeným počítačem.
Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Laser umožňuje provedení vstupního řezu, otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky. Je- li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu. Tato metoda zaručuje daleko větší komfort pro pacienta.
 
VERION SYSTÉM
cena mimo akce -  3.500 Kč / oko 
Pro větší přesnost operačního refrakčního výsledku u pacientů s kataraktou, nebo refrakční nitrooční operací. Optimalizace plánování a průběhu vlastní operace pro každého pacienta individuálně.
 
LENSX V KOMBINACI S VERION SYSTÉM
cen a mimo akce -  13.500Kč / oko 
Světově nejmodernější způsob operace dostupný v ČR, který využívá pouze Oční klinika HP, která rovněž technologii LenSx do ČR zavedla.

Facebook

YouTube