MUDr. Marcela Hlaváčková - životopis

Vzdělání

1992-1994 Základní škola T.G.Masaryka, Jistebník

1994-2001 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy, Bílovec

2001-2005 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

2005-2006 Ústav jazykové a odborné přípravy Karlovy Univerzity, Dobruška

2006-2012 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, obor všeobecné lékařství, Brno

 

Zaměstnání

2012 - doposud Oční klinika Horní Počernice

 

Profesní členství

od 2012 Člen České lékařské komory

od 2012 Zařazení do specializačního vzdělávání v oboru oftalmologie

od 2012 Člen České oftalmologické společnosti

od 2012 Člen České společnosti mladých oftalmologů

od 2014 Člen České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

 

Ostatní aktivity

07/2004 Pečovatelka v ústavu Dominikus-Ringeisen-Werk, Einrichtungen fur Menschen mit Behinderunge, Německá republika

2006 Zkouška z anglického jazyka PET

 

Odborné kurzy, výcviky, kongresy a semináře

2011 V průběhu studia lékařské fakulty – stážování na očním oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích

2009 Kurz: úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof, Brno MU

2010,2011 Prakticky zaměřený vzdělávací kurz orientovaný na výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof v podmínkách PNP i NNP, Biskupice

10/12 Účast na XII. Sympozium- Diabetes mellitus- oční komplikace, Praha

10/12 Účast na odborné konferenci – Den uveitid, Praha

03/13 Účast na VIII. Oftalmologickém lékařském kongresu Oční kliniky Horní Počernice, Praha

04/13 Aktivní účast na wetlabu chirurgické léčby galukomu v rámci První pražské glaukomové školy, Praha

06/13 Účast na 13. setkání mladých oftalmologů, Seč - Ústupky

09/13 Účast na XI.setkání zájemců o obrazovací techniky, Glaukomový klub, Český Krumlov

09/13 Účast na XXI Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Brno

11/13 Kurz: VPMD a její diferenciál í diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod, Průhonice

11/13 Účast na XIII. Kongresu České vitreoretinální společnosti, Průhonice

11/13 Kurz strabismu – MUDr Krásný, Praha

01/14 Aktivní účast na 14.setkání mladých oftalmologů, Dolní Morava

02/2014 Účast na 18th Winter Meeting of European society of cataract and refractive surgeons, Ljubljana, Slovenia

06/14 Účast na XXII. Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti, Praha

                                   Kurz: Ambulantí okuloplastické výkony (XXII.výroční sjezd ČOS)

                                   Kurz: Uveitidy pro začátečníky, pokročilé

                                   Kurz: Gonioskopie

 

Estetická medicína

7.10-11.10.2013 Stáž v Centru plastické chirugie a chirugie ruky, FN Ostrava, se zaměřením na mezioborovou spolupráci v operativě v oblasti víček

03/14 Teoretické a praktické školení změřené na léčebně-kosmetické možnosti použití kyseliny hyaluronové a botulotoxinu, MUDr Handlová, Medical Aesthetics Academy, Allergan

 

Znalost jazyků

Angličtina: úroveň: pokročilý

Němčina: úroveň: středně pokročilý

 

V Praze, dne 18.8.2014 MUDr. Marcela Hlaváčková

Facebook

YouTube