Není laser jako laser

Za metodu volby v současné době považuji pouze techniku LASIK, eventuelně FemtoLASIK a novou metodu ReLEx SMILE (operace bez lamely, bez narušení povrchu a ve stromatu rohovky).

Používání starších metod typu PRK, LASEK a Epi-LASIK vede k odlaserování povrchových částí rohovky, kde je rohovka nejpevnější, nejvíce nervově a energeticky zásobená. Odstranění této části povrchu rohovky nejenže s sebou nese větší riziko zánětlivých komplikací, bolestivost a pomalejší hojení, ale zároveň způsobuje nenapravitelné škody na povrchu rohovky. Uměle vytvořené nové rozhraní zhoršuje přenos frekvencí vyšších řádů a tím zhoršuje kontrastní citlivost. Tím, že je rohovka v povrchových částech nejvíce inervovaná, snesení těchto nervů (odstranění veškeré tkáně včetně nervové) má za následek porušení povrchové citlivosti rohovky a to je jedna z mnoha příčin suchého oka a povrchové hypotrofiky (narušení výživy povrchových částí rohovky). Z toho důvodu po těchto operacích pacienti častěji pozorují diskomfort. Propagovat tyto metody považuji za škodlivé a naprosto neetické. I když v počátku se vždy nemusí ukazovat, že toto narušení bude mít tak zásadní význam. Naštěstí jsme si již po 20ti letech používání těchto metod zcela jisti, že právě hypostézie a hypotrofika tento závažný diskonfort vytváří!

Z toho důvodu naše klinika doporučuje pouze dvě metody a to v současné době nejvíce využívanou metodu FemtoLASIK, s vytvořením lamely femtosekundovým laserem a zcela nejnovější metodu ReLEx SMILE společnosti Zeiss, která vůbec nenarušuje povrch rohovky a je bez lamely. Principem této metody je vyjmutí femtosekundovým laserem vytvořeného disku ze stromatu rohovky tunýlkem o velikosti 3-4 mm.

Nyní má Oční klinika Horní Počernice největší zkušenosti s technologií ReLEx SMILE v Evropě, kterou jsme do České republiky zavedli a máme s ní nejlepší zkušenosti ve smyslu kvality zrakové ostrosti, refrakční vady a pooperačního diskomfortu.

MUDr. Richard Havránek
vedoucí lékař a majitel oční kliniky

 

Facebook

YouTube