MUDr. Jana Kacerovská - životopis

 

Datum narození

24.11.1971

Pregraduální vzdělání

1986-1990 Lepařovo gymnazium Jičín 1990-1996 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

Postgraduální vzdělání

2009 Doktorské postgraduální studium LF UK Hradec Králové

Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled)

1998 – odborná stáž v Moorfields Eye Hospital v Londýně 1999 – atestace I. stupně z oftalmologie 2007 – specializace v oboru oftalmologie

Zaměstnání dřívější a současné

1996 – 2007 - Oční oddělení Ústřední vojenská nemocnice Praha Březen 2007 – Oční klinika Horní Počernice 
 

  • práce na oční mikrochirurgické, oční konziliární ambulanci
  • samostatné operační výkony na předním segmentu oka (katarakta, LASIK) a očních adnexech
  • sonografické vyšetření
  • OCT vyšetření
  • aktivní účast na českých a mezinárodních odborných akcích

Facebook

YouTube