MUDr. Jana Kočvarová - životopis

 

  • narozena v Praze,
  • l969- maturita na SVVŠ Voděradská
  • l969-l975- FVL UK
  • l975-l979- oční odd NsP Kladno
  • l979-2004- oční odd FN Bulovka 
  • glaukomová ambulance, operativa katarakty, glaukomu
  • 2005- dosud- oční klinika HP

Facebook

YouTube