MUDr. Martin Kacerovský - životopis

Datum narození

15. 9. 1968

Pregraduální vzdělání

1986-1992 Lékařská fakulta UK Plzeň 1982-1986 Gymnázium, Klatovy

Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled)

2010 - postgraduální doktorské studium LF UK Hradec Králové 1999 - atestace II. stupně z oftalmologie 1995 - atestace I. stupně z oftalmológie 1993 - zařazení do specializační průpravy v oftalmologii

Zaměstnání dřívější a současné

2004 - dosud - Středisko oční mikrochirurgie Planá – vedoucí lékař 2004 - dosud - Oční klinika Horní Počernice, primář operačních sálů 2003 - 2004 - Oční centrum Praha 1998 - 2003 – přednosta očního oddělení NsP Klatovy 1992 - 1997 – oční oddělení NsP Klatovy, sekund.lékař

Pracovní zaměření:

  • všeobecná oční ambulance, dětská oční ambulance, refrakční ambulance, sítnicová poradna
  • samostatné operační výkony na předním segmentu oka ( katarakta, refrakční operace, glaukom, strabismus, úrazy) a očních adnexech ( plastiky, korekční operace)
  • sonografické vyšetrení
  • laserové výkony na sítnici
  • diagnostika glaukomu ( HRT, OCT )

Facebook

YouTube