MUDr. Richard Havránek - životopis

Narodil jsem se ve Vrchlabí 20.8.1963. Ukončil jsem gymnázium v Jilemnici v roce 1981, poté jsem pracoval rok jako sanitář ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Od roku 1982 do roku 1988 jsem studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Od roku 1988 jsem pracoval jako sekundární lékař na oční klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) na Bulovce.

Od roku 1993 jsem se svým otcem založil soukromou praxi v Horních Počernicích. V roce 1991 jsem složil první atestaci, v roce 1998 druhou atestaci oboru oftalmologie.

Byl jsem odborným garantem okresního očního oddělení v Havlíčkově Brodě. Prováděl jsemmikrochirurgii na očním oddělení v Havlíčkově Brodě ( operace šedého zákalu).

Od roku 2004 jsem otevřel Oční kliniku v Horních Počernicích. Účastnil jsem se odborných stáží na Oční klinice prof. Ransteina v Londýně (laserové operace na femtosekundových laserech) v roce 2008 až 2009. Účastnil jsem se odborných kongresů v San Franciscu, v Londýně, v Moskvě, v Římě. Byl jsem na stáži refrakční chirurgie firmy Abbott v Barceloně v roce 2010 a ve Vídni v roce 2011, na stáži refrakční chirurgie firmy Zeiss v Jeně v roce 2011.

Aktivně se účastním a přednáším na sjezdech refrakční a kataraktové chirurgie, již 4 roky vydáváme odborný časopis Oční listy Horní Počernice a provádíme již po dobu 5 let odborné oční semináře a to jak pro sestry tak pro lékaře. Jsem majitelem a lékařem s primářskou licencí a odborným garantem Oční kliniky v Horních Počernicích. V letošním roce moje klinika obdržela akreditaci 2. stupně a provádí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví postgraduální výuku očních lékařů. Mými koníčky jsou hudba, 12 let jsem studoval klavír, sport, koně, fyzika a filosofie. Mým cílem je být prospěšným člověkem a použít znalosti a své možnosti k pomoci našim pacientům a rozvinout dále odborné znalosti jak své tak ostatních lékařů a lidí.

Facebook

YouTube