Všeobecná oční ambulance

 

Všeobecná ambulance představuje obvykle první kontakt pacienta s očním lékařem.  Ve všeobecné ambulanci je poskytována komplexní léčebně-preventivní péče pro děti i dospělé. Součástí běžného očního vyšetření bývá obvykle změření dioptrií a nitroočního tlaku na automatickém přístroji zvaném autorefraktokeratotonometr.

Nitrooční tlak je důležitá veličina, která může souviset s rozvojem zeleného zákalu, onemocnění, které není bolestivé a u něhož mohou být počáteční příznaky snadno přehlédnuty. Pravidelné oční prohlídky jsou proto důležité i u zdravé populace. Pokud je zhoršení zrakové ostrosti způsobeno refrakční vadou, je možné předepsat příslušnou brýlovou korekci, doporučit kontaktní čočky nebo řešení dioptrické vady refrakční operací. 

Jedna z nejdůležitějších vyšetřovacích metod v očním lékařství je biomikroskopie, kdy využíváme speciální binokulární mikroskop s natáčecím zdrojem světla procházejícím skrze štěrbinu, odtud také název štěrbinová lampa. Pomocí tohoto přístroje dokážeme vyšetřit a diagnostikovat celou řadu očních onemocnění, včetně šedého zákalu, který je velmi častým onemocněním projevujícím se zakalením lidské čočky. Řešení šedého zákalu je chirurgické, kdy se pomocí speciálních operačních nástrojů a přístrojů odstraní lidská čočka a na její místo se vloží čočka umělá. 

Štěrbinovou lampou za použití speciální asférické čočky vyšetřujeme sklivec a oční pozadí, tedy sítnici a zrakový nerv. Na očním pozadí se projevuje celá řada systémových, neboli celkových onemocnění, ať je to vysoký krevní tlak nebo například diabetes mellitus, které v pokročilých stádiích mohou způsobovat poruchy zraku. Vyšetření očního pozadí z hlediska neurologů bývá nejčastěji pro vyloučení městnavé papily zrakového nervu, která se vyskytuje u život ohrožující nitrolební hypertenze. U primárních očních nemocí je důležité vyšetření očního pozadí například u zeleného zákalu nebo u věkem podmíněné degenerace makuly, tedy onemocnění sítnice, které poškozuje centrální zrakovou ostrost a vyskytuje se ve vyšším věku. 

Všeobecná ambulance je také vybavena automatickým perimetrickým přístrojem, který hodnotí zorné pole pacienta. Kontroly zorného pole jsou důležité např. u zeleného zákalu.

Všeobecná oční ambulance v Horních Počernicích dále disponuje i ultrazvukovým přístrojem, který umožňuje vyšetření očních bulbů a blízkého okolí očních bulbů. Toto vyšetření je důležité například u diagnostiky sklivcových zákalů, nitroočních zánětů, odchlípení sítnice a dalších. Ve všeobecné ambulanci je možné i chirurgické řešení chalasií, česky nazývaných vlčími zrny, průplach slzných cest při jejich obstrukci, extrakce cizích tělísek z rohovky v topické anestezii a mnoho dalších výkonů. V případě potřeby je pacientovi doporučeno vyšetření v některé z našich specializovaných ambulancí.

Facebook

YouTube