Operace šedého zákalu

Katarakta, nebo-li šedý zákal, obtěžuje v komfortu vidění převážně pacienty starší 60 let. Samotný fakt operace očí, tedy zásah do zrakového systému, vyvolává v nejednom pacientovi úzkost a strach. Naštěstí je dnešní medicína natolik vyspělá, že se jedná o rutinní zákrok, který netrvá déle než 15 minut. Šedý zákal (katarakta) je nemoc oka, při níž se čočka zakalí, a pacient vidí, jako by se díval přes pomalu zamrzající okno.
 
 
Rozlišujeme kataraktu získanou (vyskytuje se převážně po 60. roce života, čočka je tvrdší a ztrácí svou průhlednost), vrozenou (např. infekční onemocnění matky během těhotenství), traumatickou (např. pronikající poranění, tupý náraz oka, elektrický výboj) a toxickou (např. při užívání některých léků). Tvorbu šedého zákalu mohou urychlit také některá celková onemocnění (např. cukrovka, kožní choroby, kloubní onemocnění). Symptomem šedého zákalu je zamlžené vidění jako přes rozlité mléko (oko ale nebolí), nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (např. sluneční), oslnování při nočním řízení automobilu. Pacient nevidí barvy tak sytě jako na druhém oku, při pohledu jedním okem se mu předměty jeví zdvojeně. Katarakta se může projevit též narůstající krátkozrakostí.
 

Na oční klinice Horní Počernice je operace šedého zákalu standardně bez doplatků a plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami

 
 
 OPERAČNÍ TECHNIKA 
  FEMTOFAKO LENSX  

 

Zcela novou, špičkovou operační techniku při operacích šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser Alcon® LenSx®. Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu, jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE.
 

Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel. Je nahrazen laserovým paprskem řízeným počítačem.
 
Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Laser umožňuje provedení vstupního řezu, otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky.
 
Je- li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu. Tato metoda zaručuje daleko větší komfort pro pacienta.
 
 
Přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě.
 
Femtosekundový laser Alcon® LenSx® poskytuje dokonalou přesnost, bezpečnost a rychlejší návrat zrakových funkcí. Operace je přísně individualizovaná na míru každému oku.
 
Oční klinika Horní Počernice je referenčním centrem společnosti Alcon® pro technologii LenSx®.
 
Laserem asistovanou operaci  FEMTOFAKO femtosekundový laserem Alcon® LenSx® využilo na naší klinice již vice než 750 klientů, nejvíce v ČR! 
 
Dosavadní zkušenosti potvrzují výhody tohoto špičkového přístroje - větší bezpečnost, přesnost a šetrnost nitroočního zákroku. FEMTOFAKO se tak stává nedílnou součástí moderní operace lidské čočky. 

 

 OPERAČNÍ TECHNIKA 
 FAKOEMULZIFIKACE ULTRAZVUKEM 
 
Oční klinika Horní Počernice zakoupila jako první v České republice zcela nový přístroj fi rmy Alcon – CONSTELLATION® Vision Systém. Tento unikátní systém kombinuje špičkový fakoemulsifikační přístroj pro operaci šedého zákalu s nejmodernějším zařízením pro operace zadního segmentu, tj. sklivce a sítnice.
 
 
Přístroj je na klinice v provozu od 1. září 2009 a je využíván kataraktovými i sítnicovými chirurgy. Zakoupením tohoto přístroje pokračujeme v trendu vybavit operační sály nejmodernějšími systémy, a umožnit tak chirurgům i pacientům dokonalé výsledky mikrochirurgických zákroků. Oční klinika Horní Počernice zaručuje pacientům milý a profesionální přístup lékařů a sester, operatéry s největší zkušeností operací šedého zákalu a také příjemné prostředí nově zrekonstruované kliniky.

Facebook

YouTube