Měřící přístroje

Carl Zeiss CRS-Master™

Přístroj poskytuje nový přístup v diagnostice a léčbě refrakčních vad. Umožňuje přesné stanovení optických aberací, tedy nedokonalostí optického systému oka. Refrakční stav oka se tradičně definuje stanovením sférické a cylindrické složky refrakční vady. Takto zjištěnou vadu lze korigovat brýlemi, kontaktními čočkami, klasickými laserovými operacemi, nitroočními čočkami, resp. jejich kombinací. Existují však i refrakční vady, které popisují tzv. aberace vyššího řádu. Sofistikovaná technologie měří deformace vlnoplochy (wavefront aberometrie) vznikající při optickém procesu zpracování zrakového vjemu okem. Porovnáním s obrazem wavefrontu procházejícím dokonalým okem s identickou šířkou zornice (takové oko neexistuje, jeho wavefront je plochý) stanovuje celkový aberační stav optického systému oka, podíl jednotlivých aberací a jejich dílčí příspěvky ke konečné kvalitě vizuálních funkcí. Přenos změřených hodnot aberací do terapeutického excimerového laseru (v tomto případě MEL™ 80) pak umožňuje přesnou aplikaci laserové energie po povrchu rohovky tak, aby negativní vlivy optických aberací byly sníženy na minimum. Mluvíme o individualizované (přizpůsobené) ablaci, která je pro každé oko unikátní. Individualizovaným topograficky řízeným laserovým refrakčním zákrokem na rohovce dosáhneme lepších zrakových kvalit. Potlačení aberací vyšších řádů znamená zlepšení zrakových funkcí hlavně v podmínkách snížené světelnosti, například při nočním řízení.

 

Wavescan- AMO (Abbott)

Přístroj pro wavefront analýzu od firmy Abbott pracující se systémem IntraLase-VISEX. Stejně jako u systému CRS firmy Carl Zeiss je využíván pro aberometrii před i po refrakčních operacích, poskytuje tak vysoce individualizovanou ablaci při metodě femto LASIK a diagnostiku aberací vyšších i nižších řádů.

 

Carl Zeiss Cirrus™ HD-OCT

Moderní a nový OCT přístroj používaný ve stejných indikacích jako OCT Stratus se liší metodou získávání OCT obrazu (využívá Spectral-Domain metodu), produkuje přesnější a dokonalejší obraz sítnice a přilehlých struktur, jakož i předního segmentu oka.

 

 

Carl Zeiss Stratus OCT™

Optická koherenční tomografie je diagnostická metoda, která se stala nezastupitelnou v diagnostice onemocnění zadního segmentu oka. Poskytuje reálné morfologické zobrazení příčných řezů zadní části sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a subretinálních struktur, jakož i jejich kvantitativní zhodnocení. Dokáže odhalit nepatrné změny, které jsou často při pouhém klinickém vyšetření klasickou fundoskopií skryty nebo jen nezřetelně vyjádřeny. Použití je jednak diagnostické pro glaukom a širokou řadu retinálních onemocnění, jednak skríningové, které je poskytováno před některými typy nitroočních operací.

 

Carl Zeiss ATLAS™ 9000 

Přístroj poskytuje zavedený a vysoce pokročilý diagnostický rohovkový systém. V kombinaci s CRS-Master™ plánovacím systémem představuje optimální základ pro individualizovanou refrakční laserovou operaci.

 

Oculus Pentacam®

Analyzuje topografii rohovky, její přední plochy, zadní plochy, hloubku a tloušťku rohovky (pachymetrii). To vše srovnává s normou a graficky upravuje, aby vyhodnocení bylo pro lékaře co nejpřijatelnější a přehledné (vytváří mapy zakřivení a tloušťky rohovky, hloubky přední komory, hodnotí komorový úhel oka a polohu čočky). Přístroj Pentacam využívá k měření rotující Scheimpflugovu kameru. Měří v oblasti celého předního segmentu oka. Tento postup poskytuje trojrozměrný obraz. Měření probíhá ve 25 000 bodech a trvá asi 2 vteřiny. Přístroj monitoruje a snaží se korigovat vliv mimovolných očních pohybů. Při rohovkové topografii se vychází z měření skutečného poloměru křivosti přední a zadní plochy rohovky v celém průměru rohovky. Spolu s topografií lze analyzovat též rohovko-duhovkový úhel ve 3D, získat pachymetrii rohovky v celém průměru, určit celkovou lomivost rohovky po změření zadní plochy rohovky, srovnávat snímky, získat virtuální model předního segmentu, analyzovat pokročilost katarakty a určit přesněji vhodné parametry intraokulární čočky.

 

 

Facebook

YouTube