Operační přístroje

 

Carl Zeiss VisuMax® + MEL™ 80

Laserový systém od výrobce Carl Zeiss slouží na naší klinice od listopadu 2008 a dále byl upgradován v roce 2010 a 2012. V současné době se jedná o nejnovější a nejmodernější technologií používanou k refrakčním operacím prováděným na rohovce. Pacientovi přináší vysoký komfort, bezpečnost a excelentní preciznost. Využívá technologie dvou různých laserů. Femtosekundový laser pracuje s ultrakrátkými pulzy, jež jsou konvergovány do velmi malého prostoru, ve kterém vzniká elektronová plasma a dochází k mikroevaporaci tkáně, tedy k vytvoření malé bublinky o průměru asi 7μm. Cílením pulzů do krátké vzdálenosti od sebe dochází k propojování bublinek a k tvorbě velmi přesného řezu uvnitř stromatu rohovky. Druhá část systému VisuMax® Mel™ 80 využívá excimerový laser. Po odklopení lamely rohovky (flapu) excimerový laser procesem fotoablace odstraňuje podle předem stanoveného schématu na míru pacientovi dioptrie na obnaženém stromatu rohovky. VisuMax Mel 80 je používán na naší klinice k dvěma druhům refrakčních operací:

Laserová operace Femto LASIK jinde nazývána také jako Femto Lasik Premium nebo NeoLasik HD. Jedna se o laserovou operaci oči, při niž nedochází ke kontaktu ostrých nástrojů s okem. Vytvořeni tenké lamely zajišťuje femtosekundový laser, po jejím odklopeni excimerový laser (Mel 80) odstraní refrakční vadu a lamela se přiklopí zpět na rohovku.

3D laserová operace ReLEx® smile - Nejmodernější technologie refrakčních laserových operací, představuje významný krok k minimálně invazivnímu zákroku. Laserová operace je rychlejší a cely proces probíhá v jednom kroku. Použitím femtosekundového laseru je v hloubce rohovky v režimu 3D vytvořena čočka, která je pak malou incizi vytažena. Dochází tedy k minimálnímu narušeni integrity povrchu rohovky a Bowmanovy membrány. Odpadá také nutnost použití excimerového laseru pro odstranění dioptrií. Metoda je limitována druhem refrakční vady, nelze provést u dalekozrakosti, u velmi nízkých dioptrii nebo při příliš vysokém nebo prostém astigmatismu.

 

Abbot IntraLase™ + VISX™ technology

Laserový systém od firmy Abbott (iFS™ Advanced Femtosecond Laser + STAR S4 IR™ Excimer Laser) máme na klinice od prosince roku 2010. Je to 5. generace laseru, kterému důvěřuje také US Army a NASA. Jedná se o velmi vyspělou, celosvětově rozšířenou a bezpečnou technologii. Stejně jako Visumax Mel 80 spojuje technologii femtosekundového a excimerového laseru. Na IntraLase-VISX provádíme operaci Femto LASIK. Jedná se o laserovou operaci očí, při níž nedochází ke kontaktu ostrých nástrojů s okem. Vytvoření tenké povrchové lamely zvané flap zajišťuje bezbolestně femtosekundový laser. Druhý (excimer) laser poté odstraní dioptrie.

 

Alcon LenSx®

Zcela novou, špičkovou operační techniku při operacích šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser LenSx® od firmy Alcon. Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu, jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE. Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel, veškeré řezy provádí počítačem řízený femtosekundový laserový paprsek. Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Přístroj obsahuje integrované OCT , které zobrazí přední segment, na němž se přesně naplánuje rozmístění, směr a hloubka řezů. Tím je operace přísně individualizovaná na míru každému oku. Laser umožňuje otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky, stejně tak jako provedení primárních i sekundárních incizí v rohovce, kterými pronikají nástroje do nitra oka a kterými je implantována nitrooční čočka. Je-li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu pomocí arkuátních incizí na rohovce. Přesným plánováním a počítačovým naváděním je dosaženo vysoké míry přesnosti a bezpečnosti. Částečnou fragmentací čočky dosáhneme významného zkrácení fakoemulzifikačního času potřebného pro odstranění čočky, čímž značně snížíme i množství škodlivé energie pronikající do očních struktur, a tak snížíme i množství komplikací s tím spojených. Špičkovou technologii ocení jak pacienti se šedým zákalem, tak i klienti, kteří podstupují refrakční výměnu čočky a implantaci prémiové čočky multifokální. Uvedeným laserovým přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, pacient si doplácí.

 

Alcon CONSTELLATION® Vision System

Oční klinika Horní Počernice zakoupila jako první v České republice nový přístroj firmy Alcon – CONSTELLATI ON® Vision System. Tento unikátní systém kombinuje špičkový fakoemulsifikační přístroj pro operace na předním segmentu (operace šedého zákalu a refrakční nitrooční operace) s nejmodernějším zařízením pro operace zadního segmentu, tj. sklivce a sítnice. Přístroj je na klinice v provozu od 1. září 2009 a je využíván kataraktovými i sítnicovými chirurgy. Fakoemulzifikace je v dnešní době metodou volby při extrakci katarakty. Ultrazvukovou energií fragmentujeme čočkové hmoty, které jsou zároveň systémem odsávány. Vše se děje prostřednictvím drobných nástrojů pronikajících do oka malými incizemi v rohovce. S moderními operačními nástroji a systémy se operace katarakty stala mnohem méně invazivní metodou, než tomu bylo v minulosti.

 

 

Facebook

YouTube